اگر كسى با لباسى نماز خواند و نمیدانست كه از اجزاء مالايؤكل لحمه است و بعد از نماز متوجّه شد كه لباس او از اجزاء مالايؤكل بوده نماز او چگونه است؟

پاسخ سوال ۲۹۴۸ :

اگر جهل به موضوع داشته است نماز صحيح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن