اگر كسى به علّت مشكل مفاصل كمر به هيچ طريقى نمى‏تواند مسح پاها را انجام دهد البته با سختى و درد تمام مى‏تواند بنشيند و با دست چپ پاى راست و بالعكس را مسح بكشد البته ممكن است موالات بهم بخورد تكليف چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر براى او مشقّت فراوان دارد بايد نايب بگيرد تا مسح كند و احتياطاً بعد از وضو تيمّم هم بنمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن