اگر لمس از روی لباس باشد مثل دست دادن با دستکش و یا دست روی روسری کشیدن و … چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب مفسده نباشد و موجب ترویج منکر و یا بی عفتی در جامعه نباشد، اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن