اگر مسلمانی از دنیا برود و بعضی از ورثه های او کافر باشند آیا کسانی که کافر هستند از فرد مسلمان ارث می برند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فرد کافر از میت مسلمان ارث نمی برد حتی اگر فرد کافر نزدیک به میت باشد .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن