اگر مطالب فیلمنامه به طور جزئی مشتمل بر موارد خلاف و حرام نباشد اما روح حاکم بر آن و تأثیر کلی آن منفی و نامطلوب باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: هرگونه فیلمی که دارای مضامین منفی باشد و یا موجب ترویج منکر در جامعه و انحطاط اخلاقی و دینی باشد، حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن