اگر مفسده سانسور با توجه به موضوع فیلم بیشتر از مصلحت آن باشد، سانسور آن جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن