اگر مقتول دارای سه فرزند و پدر باشد، چنانچه پدر مقتول فوت نماید و این پدر برادر داشته باشد آیا این برادر از قصاص و یا دیه حسب مورد ارث می برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از سهم خود نسبت به سهم پدر ارث می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن