اگر ندانیم که تولید کننده نرم افزار به کپی و تکثیر و استفاده از آن رضایت دارد یا خیر، تکلیف چیست؟ مثلاً اگر نرم افزاری به دست مان برسد و قفلی نداشته باشد و هیچ جایش هم نوشته نشده باشد که تکثیر غیر مجاز است، آیا می توان از آن کپی گرفت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن