اگر نقش آفرینی به گونه ای باشد که بیننده تصور کند که تماس بدنی (مثل گرفتن، دست دادن و…) رخ داده است. اما در عالم واقع این اتفاق رخ ندهد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ایجاد مفسده نکند و موجب ترویج منکر و بی عفتی در جامعه نباشد اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن