اگر هدف از تجسس، کشف خوبی های پنهان شخصی باشد اما در این جستجو احتمال کشف عیب های فرد نیز وجود داشته باشد چه حکمی بر آن مترتب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: کشف برخی عیوب بدون قصد تجسس عیوب حرمت ندارد اما پخش آن جایز نیست و کشف خوبیهای پنهان فرد بدون رضایت او یا ضرورت شرعی هم جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن