اگر ورثه، بعد از فوت میّت، در اعیانی اموال میّت از مال خودشان، تعمیراتی کردند مثل نقاشی یا گچ کاری، آیا موقع پرداخت ارث زوجه، باید قیمت تمام اعیانی را بدهند یا اینکه زوجه فقط قیمت اصل هوائی را می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: در صورتی که این تعمیرات در اضافه نمودن قیمت نقش داشته باشد و زن هم در هزینه مشارکت نکرده باشد فقط قیمت اصل هوایی را می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن