اگر وقت براى خواندن نماز كم است، چه كنم تا نماز قضا نشود؟

اگر مى‏تواند با تيمّم تمام ركعات نماز را در وقت بخواند و اگر با وضو مقدارى از نماز در خارج از وقت مى‏افتد، بايد تيمّم نمايد و در همين صورت اگر نماز را بعد از قضا شدن با وضو اعاده نمايد، بهتر است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن