اگر پدری سهامی را که خریداری نموده، به فرزند خردسال خود هدیه کند، اکنون که فرزند بالغ شده است وظیفه او نسبت به پرداخت خمس اصل سهام و سود حاصله از آن چه می‌باشد؟ (کد مؤسسه: ۱۲۱۲۴۳)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر پدر خمس سهام را نداده باشد و یا سهام دارای ارزش افزوده باشد، باید فرزند خمس اصل سهام و سود حاصله را که پس انداز شده و یا با آن وسیله سرمایه ای خریداری شده است را بپزدازد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن