اگر کسی بنابر اینکه زمینی فلان مقدار مساحت دارد آن را بفروشد و پس از معامله، مشتری متوجّه شود که مساحت این زمین کمتر بوده است آیا کل معامله باطل است یا مشتری می تواند به میزانی که کمتر است مقداری از ثمن را از فروشنده بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مقدار مساحت زمین دخیل در قیمت و قصد فروشنده و خریدار بوده، و فروشنده ان را به صورت متراژی فروخته که هر متر قیمت مشخص داشته است، حق پس گرفتن مقدار پول مازاد و یا فسخ معامله را دارد، امّا اگر فروشنده زمین را به مبلغی معیّن فروخته و مقدار مساحت دخیل در اصل فروش و قیمت آن نبوده، مشتری حق رجوع به فروشنده را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن