اگر کسی که سن او بالا رفته و زانو درد دارد و دیسک کمر خود را عمل کرده و نمی‌تواند ایستاده نماز خود را به جا بیاورد حکم ان چیست ایا نشسته میتوان نماز را خواند یا حتما باید ایستاده نماز را به جا بیاوریم؟

چنانچه امکان ایستاده نماز خواندن برای او نیست میتواند نشسته نماز بخواند و صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن