اگر کسی یا مسئولی برای امضاء خود ارزشی قائل نشود که از نظر قانونی جرم است، آیا از نظر شرع اسلام قباحت و معصیت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: امضاء، یک نوع تعهّد است و خلاف تعهّد عمل کردن خلاف تعالیم شرعی است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن