اگر یک دندان یا بیشتر پر شده باشد و داخل دهان نجس شود قهراً این نجاست به دندانی که پرشده است هم سرایت می کند. آیا برای تطهیر آن باید فقط با آب تطهیر کنیم یا حکم دندانهای طبیعی را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم دندان طبیعی را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن