اینجانب در سال ۱۳۷۹ طی یک مبایعه نامه عادی از شخصی اقدام به خرید یک واحد آپارتمان مسکونی نمودم که مقرر گردید بایع مورد معامله را یکسال بعد تحویل اینجانب داده و سند رسمی آن را به نام اینجانب تنظیم و انتقال دهد و کلیه ریز جزئیات ،شرایط عقد و صفات و شرایط مبیع نیز در مبایعه نامه بصورت کتبی قید گردید. بایع ۲ سال پس از ثبت قرارداد اقدام به ترهین ملک مذکور به غیر (بانک) نموده و باعث بروز ضرر و زیان و به اینجانب گردیده نظر فقهی معظم له را خواستارم.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورت انجام معامله و پرداخت وجه آن، انتقال حاصل شده است لذا رهن این ملک در حکم ترهین مال غیر است و باطل می باشد و در صورت وارد آمدن خسارت به خریدار باید جبران شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن