اینجانب سکینه کریم زاده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ملکی را از آقای نجیب الله محمدی که تبعه افغان می باشد با مبایعنامه عادی خریداری کردم و با جمیع ارکان صحت معامله این معامله واقع شد و ثمن آن را پرداخت کردم و ایشان در همان موقع از ایران خارج شد و این ملک از سال ۱۳۹۸ تحت مالکیت و تصرف اینجانب که یک تبعه ایرانی هستم قرار گرفته است، حال این معامله که میان یک تبعه افغان با یک تبعه ایران با جمیع ارکان صحت قرارداد اعم از قصد و رضا، مشخص بودن عوض و پرداخت ثمن انجام شده است، چه وضعیتی دارد؟ آیا چنین معامله ای صحیح است یا باطل؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض مذکور معامله صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن