اینجانب منزلی داشتم که از طرف شهرداری در سال قبل اعلام شد در طرح مسیر خیابان سازی است و باید جهت تخریب به شهرداری واگذار شود؛ لذا طی مراحلی مجبور شدم منزل را به شهرداری بفروشم. بعد از چند ماه متوجّه شدم که بخشی از منزل خارج از طرح باقی می ماند که با این وجود، ارزش آن چند برابر خواهد بود در حالی که از طرف شهرداری به من گفته بودند همه آن در طرح است و قطعاً شهرداری همه اطّلاعات را داشت لذا نمی دانستم و مغبون شده و در واقع از آنها فریب خوردم. با این توضیحات: آیا حقّ اعتراض و بازپس گیری باقیمانده زمین را دارم؟ آیا می توانم مابه التّفاوت آن را از شهرداری طلب کنم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: چنانچه باقی مانده این زمین قابلیت استفاده را داشته و شهرداری بدون اطلاع رسانی و یا با فریب شما مبنی بر اینکه تمام زمین در طرح است این را خریداری کرده است حق اعتراض دارید و میتوانید ما به التفاوت را بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن