اینجانب یک واحد آپارتمان را در بنگاه قولنامه نمودم و ۱۷ میلیون به خریدار پرداختم . پس از یک هفته فروشنده اظهار پشیمانی نمود به جهت غبن درخواست فسخ معامله را کرد و بنده ابتدا امتناع نموده اما چند روز بعد که به خانه فروشنده رفتم و با وی و همسرش صحبت کردم به صورت زبانی فسخ معامله را پذیرفتم اما مکتوب نشد و فروشنده ثمن را به حساب بنده واریز نمود و چون هنوز امضاء و اثر انگشت در بنگاه موجود است من شکایت نموده و آپارتمان را از طریق دادگاه گرفتم و در حال حاضر بنده در آپارتمان مستقر می باشم و فروشنده ناراضی است چون هیچ پولی به دستش نرسیده و حتی طبق حکم قاضی می توانم پول هم از او بگیرم. آیا مالکیت بنده مشروعیت دارد یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مکتوب شدن فسخ معامله شرعاً واجب نیست و لذا اگر شما شفاهاً با فسخ معامله موافقت کرده اید و ایشان پول را به شما داده است، باید خانه را به ایشان تحویل دهید. ضمناً اگر واقعاً در معامله غبن صورت گرفته باشد فسخ معامله حتی در صورت ناراضی بودن شما صحیح است مگر در ضمن معامله ایشان اسقاط کافه خیارات کرده باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن