اینجانب یک واحد آپارتمان را که مالک آن خودم بودم جهت اطمینانی که به همسرم داشتم بدون قصد تملیک این آپارتمان را به نام همسرم سند زدم و اکنون وی مدعی مالکیت آن ملک می باشد و علاوه بر آن مطالبه مهریه خود را که متجاوز از ۱۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی است می نماید. آیا ایشان شرعاً می تواند مدعی مالکیت این ملک که بدون قصد تملیک فقط سند آن را به نام وی زدم باشند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذکور ادعاء مالکیت نمی تواند بکند اما در صورتیکه این ملک را به این خانم بخشیده باشید به نظر ما نمی توانید آنرا پس بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن