اینکه در مبحث استثنائات غیبت گفته شده است که اگر کسی مورد ظلم واقع شد و نتوانست حق خودش را استیفاء کند، می تواند ظلمِ ظالم را افشا کند، اگر وزن تظلم خواهی او بیش از خود ظلم صورت گرفته باشد، مثلاً اگر در محیط غیر رسانه مورد ظلم واقع شد اما افشاء ظلم از طریق رسانه همانند رادیو و تلویزیون باشد، آیا خود این تظلم، ظلم مضاعف نیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب آشکار شدن اسرار فرد یا ظلم مخفی یک فرد برای افرادی شود که در مسیر ظلم نیستند و موجب آبروریزی شود، جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن