این استفتا قبلاً به شماره ۵۵۸۷ ثبت شده، ولی لینک آن کار نمیکند و در بخش استفتائات پروفایل نیز موجود نیست. لذا مجدداً ارسال میکنم: در صورتی که یک ناشر، بدون اجازه و رضایت نویسنده، قسمتی از کتاب وی را منتشر کند، و نویسنده نیز علناً اعلام کند که نشر کتاب مزبور و درج نام وی بر آن، بدون رضایت وی بوده و از آن برائت جوید، آیا خرید و فروش چنین کتابی جایز است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر نویسنده امتیاز کتاب را به ناشر نفروخته باشد و اجازه انتشار ان کتاب را به ناشر نداده باشد نشر و خرید و فروش آن کتاب بدون اجازه ناشر جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن