بازیگری در نقش معصومان در فرض های زیر چه حکمی دارد؟ الف) استفاده از بازیگری که فقط در نقش های مثبت بازی می کند؟ ب) استفاده از بازیگری که هم در نقش منفی و هم در نقش مثبت بازی می کند؟ ج) استفاده از نور به جای چهره بازیگر ؟ د) نشان دادن چهره کامل بازیگر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) در صورتیکه چهره نشان داده نشود و موازین شرعی رعایت شود، اشکال ندارد.
ب( اگر عرفاً در جامعه انعکاس منفی نداشته باشد و نقش آفرینی بازیگر در بازیهای منفی غلبه نداشته باشد مانعی ندارد.
ج( توصیه می شود چهره معصومین (علیهم السلام) به صورت هاله نورانی نمایش داده شود.
د) جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن