باسلام درمورد نافله و نماز شب اگر نافله ها قبل از اذان شروع به خوانده شدن کند و میان نافله اول و دوم ویا سوم ؛ اذان صبح داده شود ،حکم نیت ادا و قضای باقی مانده نماز ها و آن نماز های خوانده شده چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر به فاصله چند دقیقه به اذان نافله نماز ظهر خوانده شود به نیت ادا مانعی ندارد و در مورد نافله شب هم اگر دو نافله اول قبل از اذان خوانده شود و باقی بعد از اذان باشد تماما به نیت ادا خوانده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن