باسلام و احترام در صورتی که در وقف نامه ذکر شود اداره اموال موقوفه بر عهده ۷ نفر بنام هیات مدیره می‏ باشد و از طرفی در وقف نامه ذکر گردد که «چنانچه یک نفر از هفت نفر مذکور فوت نماید، بقیه ۶ نفر اعضا هیات مدیره از میان افراد واجد شرایط و با ایمان و با تقوا یک نفر را به جای متوفی و با اکثریت آراء طبق صورت مجلسی که تنظیم خواهند نمود، تعیین و انتخاب می‏ نمایند». با توجه به فرض مذکور در صورتی که بیش از یک نفر فوت (حتی ۶ نفر) نماید، آیا انتخاب اشخاص جایگزین متوفیان با اعضای در قید حیات است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر تمام یا اکثرافراد به جز یک نفر هم زمان فوت کنند شخص یا اشخاص جایگزین نفرات جدید را تعیین میکنند و الا هر فردی که فوت میکنند باید فورا جایگزین برای آن مشخص نمایند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن