باسلام و تحیت سوال مورد استفتا این هست که: وثیقه ای که شخصی جهت ازادی شخص دیگر ،در محاکم قضایی و نزد حاکم شرع میسپارد،چه نوع عقدی محسوب میشود؟ ایا عقد رهن محسوب میشود و اثار عقد رهن را دارد یا خیر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

حکم عقد کفالت را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن