باسمه تعالی محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي علوي گرگاني دام ضله الوارف علي رووس المسلمين با استناد به استفاده از سند مجعول و جعل براي شخصي حكم حبس صادر مي شود با استعلام از دفترخانه اسناد رسمي اصالت سند تاييد مي شود و مشخص مي شود هيچ جعلي انجام نشده است .آيا ادامه اين حبس از مصاديق خلاف شرع بين مقدس اسلام مي باشد؟به چه صورتي ظلم وارده جبران شود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض بیان‌شده ادامه حبس شرعی نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن