با تقدیم احترامات فائقه ۱) یک خانم هست مستمر هر شب کابوس می بیند و مزیدا حس میکند شخصی نامرئی ( اجنه ) به او می چسبد ، که با استرس از خواب بیدار میشود و این وقایع مستمر است هرچند به پزشک مراجعه نمود هیچ گونه بیماری گزارش نشد لکن مستدعی است از باب معنویات دستوری صادر بفرمائید لطفا جواب ایمیل کنید

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در زمینه اجنه و خوابهایی کابوس وار اطلاع دقیقی نداریم لکن خواندن مکرر آیت الکرسی بعد از هر نماز و خواندن سوره جن در هر روز تا زمان رفع مشکل میتواند مفید باشد انشاء الله

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن