با توجه به اینکه ایده یک فیلم در عرف برنامه سازی ارزش حقوقی دارد، آیا شخص صاحب ایده، مالک مادی و معنوی آن محسوب می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا زمانیکه صرفاً ایده باشد، مالکیت برای آن متصور نیست ولی بعد از ثبت کتابت یا تبدیل به اثر، دارای مالکیت است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن