با توجه به اینکه مدارهای ماهواره ای در سازمانی معین به کشورها اختصاص می یابد که بعد از این اختصاص، آن کشور می تواند ماهواره های خود اعم از ساخته، خریده یا استیجاری را در آن مدارها قرار دهد؛ بفرمایید: الف) حق استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیت است یا حق انتفاع؟ ب) آیا اجاره یا وقف آن ها توسط این کشورها ممکن است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف) بستگی به نحوه قرارداد دارد و هر دو عنوان می تواند صدق کند.
ب) اگر مالک آن شده باشند و در قرارداد منعقده آن را خریداری کرده باشند، وقف و اجاره هم مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن