با توجّه به این که اختلاف فتوا در صورت های مختلف تلقیح وجود دارد، پزشک باید بر اساس حکم مرجع تقلید خود عمل کند یا مرجع تقلید بیمار؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: برای کارهایی که پزشک می خواهد انجام دهد باید طبق فتوای مجتهد خود پزشک عمل شود و نسبت به کارهایی که وظیفه زن است باید زن طبق فتوای مجتهد خود عمل کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن