با توجّه به مادّه ۱۸۳ قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مى‏كند كه: شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين ۲ يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‏اى است كه در شركت گذاشته‏اند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: از نظر فقهى اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن