با توجّه به مسائل جدید که امکان دارد در یک یا چند مورد، نظر مجتهد تغییر پیدا کند اگر همان مسئله را در رساله ای که چند سال قبل از ایشان منتشر شده است بیابیم آیا حجّیّت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حجّیّت دارد مگر اینکه علم پیدا کند که فتوای مرجع، عوض شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن