با توجّه به وجود افراد فقیر و واقعاً نیازمندی که حتّی محتاج به لوازم ابتدایی زندگی و مایحتاج خود می باشند آیا می توان از صدقات مستحب که مؤمنین در صندوق و قلّک می ریزند به عنوان کمک به مسجد استفاده کرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: صدقات را به فقراء و مستمندان بدهید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن