با سلام، در صف اول نماز جماعت، کسی با جند واسطه با امام جماعت فاصله دارد اگر افراد نزدیک به امام (کسانی که میان او و امام قرار دارند) هنوز اقتداء نکردند آیا افرادی که فاصله بیشتری با امام جماعت دارند، می تواند اقتداء کند؟ (کد مؤسسه: ۱۲۲۴۳۳)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

فاصله بین امام و آن ماموم زیاد باشد و مأمومینی که فاصله انداخته اند آماده برای اقتدا و شروع در نماز نباشند اقتدا صحیح نیست و باید صبر کند تا آن افراد هم اقتدا کنند ولی اگر فاصله کم باشد مثلاً یک نفر فاصله شود و یا افرادی که فاصله انداخته اند آماده برای نماز جماعت باشند اقتدای ایشان اشکال ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن