با سلام بنده ۱۵ سال نماز قضا دارم حال میخواهم که بصورت زیر ادا کنم. برای سال اول : ۳۶۵ بار قضای نماز صبح بعد به ترتیب قضای نماز ظهر و قس علیهذا. بعد برای سال دوم : ۳۶۵ بار قضای نماز صبح و به ترتیب قضای نماز ظهر و … ایا چنین ادا کردنی صحیح است ؟

باسمه تعالی

انجام دادن نمازهای قضا به این صورت مانعی ندارد (البته باید نماز ظهر و عصر همچنین نماز مغرب و عشا پشت سر هم باشد و نمیتوانید مثلا ۳۶۵ نماز ظهر بخوانید و سپس ۳۶۵ نماز عصر بخوانید) ولی بهتر است نمازهای یومیه پشت سر هم باشد و اینگونه عمل نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن