Taking too long? Close loading screen.
در حال بارگزاری سایت...لطفا چندلحظه منتظر باشید...

با سلام بنده ۱۵ سال نماز قضا دارم حال میخواهم که بصورت زیر ادا کنم. برای سال اول : ۳۶۵ بار قضای نماز صبح بعد به ترتیب قضای نماز ظهر و قس علیهذا. بعد برای سال دوم : ۳۶۵ بار قضای نماز صبح و به ترتیب قضای نماز ظهر و … ایا چنین ادا کردنی صحیح است ؟

باسمه تعالی

انجام دادن نمازهای قضا به این صورت مانعی ندارد (البته باید نماز ظهر و عصر همچنین نماز مغرب و عشا پشت سر هم باشد و نمیتوانید مثلا ۳۶۵ نماز ظهر بخوانید و سپس ۳۶۵ نماز عصر بخوانید) ولی بهتر است نمازهای یومیه پشت سر هم باشد و اینگونه عمل نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن