با سلام چند سوال در رابطه با اصل تقلید داشتم که درخواست دارم فارق از بحث احکامی پاسخ بفرمائید چرا که برای مباحث علمی و تحقیقاتی به آن نیاز داریم.به عبارتی به نحوی پاسخ داده شود که در مباحث خارج تقلید پاسخگوئی می گردد . سوال ۱ : شرط اعلمیت در چیست ؟( یعنی ملاک های بررسی یک مجتهد جهت بررسی اعلم بودن چیست، مثلا آیا علم یا فقه است یا قدرت اجتهاد یا تسلط به علم رجال یا … و اگر چند مورد ملاک وجود دارد ترتیب اولویت و درجه اهمیت آن لطفا ذکر شود ) سوال ۲ : آیا مراد از اعلم یک نفر است ؟ ( چون در ظاهر کلمه اعلم مراد یک نفر به نظر می رسد ) سوال ۳ : آیا مرجع تقلید در امور شرعیه و یا حداقل در امور احکام شرعی بر مقلد ولایت دارد ؟ اگر دارد این ولایت به چه نحو و در چه سطحی است ؟ سپاسگزارم التماس دعا

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ مراد از اعلمیت در تقلید اعلمیت در علم فقه است چرا که عموم مقلدین در این مسائل از مرجع تقلید خود تقلید میکنند لکن اگر مرجعی در علوم دیگر همانند اصول فقه و رجال و تفسیر و برخی علوم دینی و عقلی دیگر ملاتر باشد باعث تقویت دیدگاه او در علم فقه می شود لذا اعلم بودن در سایز علوم میتواند به تقویت علم فقه مجتهد منجر شود و تقوای علمی نیز در بحث اعلمیت لازم است.

۲_چون در مقام تقلید بحث اعلمیت مطرح می شود لذا اعلمیت در یک نفر موجب وجوب تقلید از آن فرد خواهد شد البته در برخی موارد جند نفر اعلم از چند نفر دیگر یا سایرین خواهند بود لکن در این فرض مقلد مختار است از بین آنها یکی را انتخاب کند و اگر ازهد و اتقی را انتخاب کند ارجحیت دارد.

۳_به نظر ما مرجع تقلید در تمام اموری که ضرورت تشخیص داده شود ولایت بر مقلد دارد البته یک مرجع تقلید زاهد و با تقوا علیرغم داشتن ولایت بدون ضرورت شرعی و اجتماعی در امور زندگی و فردی مقلدین خود دخالت نمیکند لکن اصل ولایت باقی می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن