با سلام من معاون شعبه بانک خصوصی هستم درایام نزدیک عید مشتریان کالا یا مبلغی را به عنوان عیدی می آورند. دریافت آن چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در کنار عیدی و یا کالا از شما توقع انجام کارهای غیر قانونی و غیر شرعی را نداشته باشند دریافت آن شرعا مانعی ندارد ولی باید مراقب باشید این عیدی موجب کشیده شدن به سمت انجام کارهای خلاف دیگر نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن