با سلام و احترام، مهریه زنی یک میلیون تومان +یک باب خانه معین است که باید توسط زوج ظرف یک سال، یه ملکیت زوجه درآید. چند سؤال در این موضوع داشتم: ۱-اگر زوج قبل از انجام شرط، زوجه را طلاق دهد، آیا شرط مذکور زایل می شود؟ ۲. اگر زوج قبل از طلاق و قبل از انتقال خانه به زوجه، آن را به شخص ثالثی بفروشد. آیا معامله دوم صحیح است؟ ۳. در صورتی که زوج بعد از عقد نکاح و قبل از عمل به شرط، از دنیا برود، آیا زوجه می تواند در مورد مهریه ادعا کند؟ ۴.در صورتی که مهریه مذکور در ضمن یک عقد خارج لازم باشد، آیا تأثیری در پاسخ پرسشهای قبل دارد؟ (کد مؤسسه: ۸۶۸۵۶)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ شرط مذکور پابرجا است و باید نصف منزل به عنوان مهریه به زن داده شود.

۲_ معامله دوم منوط به رضایت زوجه خواهد بود.

۳_ حق دریافت مهریه را دارد.

۴_ همان حکم را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن