با سلام و احترام شخصی فوت کرده و بدون اینکه وصیتی در خصوص ثلث کرده باشد وراث به تصور اینکه بایستی برای میت در این وضعیت هم ثلث در نظر گرفته شود مال معینی را از ترکه بعنوان ثلث در نظر گرفته و به وصی می سپارند ، امروزه متوجه شدند که الزام قانونی و شرعی برای در نظر گرفتن ثلث بدون وصیت نداشتند ، تکلیف چیست ؟ ضمناً تکلیف آن مالی که هم اکنون در ید وصی سالیان متمادی قرار دارد ، چه می شود ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر میت به صورت شفاهی هم وصیت به ثلث نکرده ورثه میت میتوانند ثلث مال را از وصی میت بگیرند ولی بهتر است همچنان آن را برای خیرات میت قرار دهند و ثوابی برای ورثه دائما منظور خواهد شد. البته اگر میدانند میت بدهی به مردم و یا بدهی شرعی مثل خمس و زکات و رد مظالم و حج و امثال آن بدهکار است باید از این مال بدهی او پرداخت گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن