با سلام و ادب آیا دختری و پسری که با یکدیگر در محل کار پسر خلوت کردن ولیکن کوچکترین تماس فیزیکی با هم نداشته و در مورد ازدواج صحبت کردن و بعدا نیز ازدواج کردن در خصوص خلوت کردن بدون تماس بدنی با هم مرتکب رابطه نامشروع شده اند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض مذکور صدق رابطه نامشروع نمیکند ولی خلوت کردن دو نامحرم در مکانی که امکان رفت و آمد عموم نباشد کراهت شدید دارد و ترک گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن