با سلام و تحیات شخصی واسطه معامله‌ای شده است و طرفین از جزئیات معامله با خبر بوده اند. شخص واسطه هیچ گونه ضمانتی نکرده است فقط ثمن معامله را دریافت و به فروشنده داده است حال اگر فروشنده تعهدات خود را انجام نداد ۱. آیا واسطه معامله مدیون است؟ ۲. در صورت مدیون بودن واسطه آیا خسارت تأخیر را هم باید پرداخت کند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_فرد واسطه مدیون نیست.

۲_ ضامن خسارت تأخیر نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن