با سلام و دعای خیر در یک معامله خریدار صحت معامله را به تایید ثالثی منوط کرده و عنوان نموده در صورت عدم تایید ثالث معامله فسخ و کان لم یکن خواهد بود و مدتی نیز برای این شرط قائل نشده است. پرسش ۱.آیا این شرط فسخ ،خیار شرط بصورت یکطرفه برای خریدار است؟ ۲.در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه مدتی برای خیار شرط ذکر نشده هم شرط و هم معامله باطل است یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر قرائن دال بر انجام تأیید یا عدم تأیید معامله توسط فرد ثالث در مدت مشخص و کم باشد معامله صحیح است و شرط خیار فسخ یکطرفه است.

۲_ اگر بدون ذکر مدت باشد و قرائن دال بر قصد طرفین نسبت به  مدت زمان کم و محدود هم نباشد موجب جهل به معامله شده و شرط و معامله باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن