با سلام. چنانچه شخصی با هک کردن سیستم هواپیما و ساقط کردن آن باعث ایجاد رعب و وحشت شود آیا میتواند مصداق محارب باشد؟ آیا می توان مفهوم سلاح را به سلاح سایبری و مجازی توسعه داد؟ (کد مؤسسه: ۸۷۱۳۹)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اینگونه موارد صدق محارب نمیکند ولی اگر به صورت گسترده و در سطح وسیع باشد میتواند با تشخیص حاکم شرع مصداق افساد فی الارض باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن