با عرض سلام وادب و احترام اگر مکلف تاکنون نتوانسته باشد مرجع اعلم را تشخیص دهد و یک نفر عالم، اعتقادات یکی از مراجع را تایید کند اما به مکلف بگوید “در این مورد باید خود به یقین برسی” و مکلف نیز احتمال به اعلمیت همان مرجع بدهد، تا زمانی که یقین حاصل نشده میتواند از همان مرجع تقلید کند؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تقلید از آن مرجع تقلید اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن