با عرض سلام و احترام. نظر جنابعالی درباره شواری فتوا چیست؟ آیا از نظر شرعی جایز است و قابلیت اجرائی دارد؟ ممنون

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این مسئله از دو بعد مورد بررسی قرار میگیرد

۱_ از بعد نظری: به این معنی که علما و مراجع عظام تقلید شورایی را تشکیل داده و به یک نظر واحد در تمام مسائل فقهی برسند تا اختلاف فتوا تمام شود که این موضوع عملا موجب از بین رفتن اجتهاد خواهد شد و در تمام مسائل علمی نیز نمیتوان ادعا کرد که تمام علمای هر فنی یک نظر واحد داشته باشند گر چه در بسیاری مسائل اتفاق نظر وجود دارد و در میان علما نیز این موضوع می باشد.

۲_ از بعد اجتماعی: به این معنی که در مقام اجرای فتوای علما و مراجع یک فتوای واحد ملاک عمل اجتماع قرار گیرد که این موضوع نیز با توجه به وجود ولایت فقیه مبسوط الید عملا در مقام اجرا محقق شده است و اما اینکه وظیفه سایر علما چگونه باشد به نظر اجتهادی آن مرجع تقلید برمیگردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن