با عرض سلام و احترام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مرجعیت معظم شیعه آیت الله العظمی علوی گرگانی. حقیر قبلاً از عمرو بدون آنکه یقین کنیم أعلمه یا احتمال أعلميت داره و اینکه بدون آنکه تحقیق کنیم أعلمه یا خیر تقلید می کردیم. از دو نفر عادل اهل خبره جدیداً تحقیق کردیم برای پیدا کردن أعلم: عادل خبره اول گفت که زید أعلم بوده و عدول شما از عمرو به زید بلامانع است اما عادل خبره دوم گفت که تقلید از زید بریءالذمه میکنه و عدول شما از عمرو به زید دچار اشکال بوده و عدول نکنید؛ حال سوال شرعی اینجانب این است که آیا گواه عادل خبره دوم تعارض ایجاد کرده با گواه عادل خبره اول و آن را از درجه اعتبار ساقط کرده یا خیر تعارضی ایجاد نکرده و گواه عادل خبره دوم به خاطر نوع جوابش دارای اعتبار نبوده و من می توانم از عادل خبره سومی تحقیق نمایم؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تعارض ایجاد شده است لذا باید به خبره های دیگر مراجعه شود تا علم به اعلمیت یکی از دو نفر یا حداقل تساوی آنها حاصل شود و بر اساس آن عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن