با عرض سلام و تحیات و آرزوی سلامتی‌ در متون علمی‌ پزشکی،‌ مفهومی‌ وجود دارد به نام تخلف علمی‌ بدین صورت که پس از نگارش یک کتاب یا مقاله اگر فردی متوجه اشتباه عمدی یا غیر عمدی در آن متن علمی‌ شد که با اصول اخلاقی‌ و علمی‌ تطابق نداشت میتواند این مطلب را گزارش دهد. گزارش این اشتباهات میتواند از موارد ساده تا موارد پیچیده مثل کپی‌ از کار دیگران باشد. این تعامل در علم میتواند زمینه ساز بحث سازنده و پاک کردن متون علمی‌ از موارد دارای اشکال و تقلبی و حرکت به سمت علم نافع باشد. لطفا بفرمائید ۱. اگر فردی در حین خواندن متون علمی‌ متوجه اشتباهات علمی‌ و تخصصی شد آیا میتواند با ادله علمی‌ آن تخلف را به ناشر و دانشگاه گزارش نماید ولو اینکه فرد متخلف مدیر دستگاه اجرایی باشد ۲. آیا میتوان فردی که این منکر را گزارش نموده است توبیخ کرد و یا او را از حقوق اجتماعی محروم کرد

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ تذکر اشتباه علمی با ارائه ادله و مدارک آن مانعی ندارد و شایسته نیزمی باشد.

۲_ توبیخ و محرومیت از حقوق اجتماعی در اینگونه موارد وجه شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن